Как децата работят и се учат на занаят в Турция ? Една история от Одрин !

След едно от поредните ми посещения в Турция и по-специално в град Одрин осъзнах , че сме много далеч от реалният бизнес и , че трябва само да гледаме и да се учим !

Може да се каже , че България има една от най-неблагоприятните среди за развитие на един бизнес в цяла Европа, но също така може да се каже , че Турция , която не е член на ЕС е може би най-добре развитата страна на старият континент !

Continue reading “Как децата работят и се учат на занаят в Турция ? Една история от Одрин !”