Трогателно и жалко за всички нас !!!

Репортер към дете : “Ходила ли си на море”.
Детето “Да , ходила съм”.
Репортерът пита: “Къде” ?
Детето сочи балконът и казва: “Ето го морето на балконът ни” , детето визира надуваемият басейн на балконът !

Continue reading “Трогателно и жалко за всички нас !!!”