“Хайдути” от Христо Ботев , да живее България !!!

 Хайдути

Баща и син

„Хайдути” е една от първите творби на Христо Ботев, създадена вероятно в Одеса и публикувана по-късно във в. „Дума на българските емигранти” (1871 г.).