Обесването на Васил Левски

Обесването на Васил Левски 

“Обесването на Васил Левски” е последната песен на Ботев. Създадена е
вероятно към края на 1875 г., защото не е включена в “Песни и
стихотворения”. Напечатана е в “Календар за 1876 година” под образа на
Васил Левски.

Continue reading “Обесването на Васил Левски”