Обесването на Васил Левски

Обесването на Васил Левски 

“Обесването на Васил Левски” е последната песен на Ботев. Създадена е
вероятно към края на 1875 г., защото не е включена в “Песни и
стихотворения”. Напечатана е в “Календар за 1876 година” под образа на
Васил Левски.

О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване, и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачеш ?
Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,
затуй, че ти си черна робиня,
затуй, че твоят свещен глас, майко,
е глас без помощ, глас във пустиня.
Плачи! Там близо край град София
стърчи, аз видях, черно бесило,
и твой един син, Българийо,
виси на него със страшна сила.
Гарванът грачи грозно, зловещо,
псета и вълци вият в полята,
старци се молят богу горещо,
жените плачат, пищят децата.
Зимата пее свойта зла песен,
вихрове гонят тръни в полето,
и студ, и мраз, и плач без надежда

навяват на теб скръб на сърцето.

Автор на публикацията : Никола Минков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *