На всеки час България намалява с 8 човека !

Знаете ли , че на всеки час България намалява с 8 човека . Причините са няколко за тази жестока демографска криза . 

demografska kriza v bulgaria